in

Kiedy Janusz sprzedaje komputer

Co wtedy robisz?

Oryginał vs wersja polska