in

Ksiądz dissuje wszystkich szkalujących Kościół po filmie „Tylko nie mów nikomu”Jeden z powodów, dla którego warto chodzić na siłkę