in

Dokturze, dowiedziołem się…Kultura przede wszystkim

Największy zjazd jakościowy w całej historii…