in

Wszedłem do łazienki po młodszym bracie…Za mundurem panny sznurem