in

Życie z wysoką laską tak wygląda


Laski opamiętajcie się…

Skąd byk wie…