in

Powrót do przeszłości?

Tate! Na tym cepeenie mi wloł…