in

Fundamentalne zasady

Dla takich chwil mógłbym nigdy nie kończyć podstawówki