in

Przyjaciele wersja rosyjska
Nieźle go zgasiła

Chyba lubi